Muutos vaatii voimaa.

Elämänmuutoksen toteuttaminen kysyy paitsi aitoa halua muutokseen, myös muutosvoiman löytämistä. Elämänmuutoksen toteuttamiseen eivät aina omat voimat riitä, tarvitaan ammattilaisten tukea ja osaamista. Sitä varten on kehitetty IIC-metodi. Kun muutokseen saa lisävoimaa, alkaa päätöksiä, valintoja, ajattelua ja käyttäytymistä ohjata uusi tavoite. Elämän suunta muuttuu.

IIC – Individual Intensive Change – metodi on psykoterapiaan perustuva hoitomalli elämän hallinnan ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Metodi antaa voimaa ohjaten pysyvään elämänmuutokseen. IIC-metodi on sinulle, joka haluat apua vaikeiksi koettujen, kriisiytyneiden elämäntilanteiden, tapahtumien tai henkistä pahoinvointia tuottavien oireiden ja haitallisten ajattelu/käyttäytymismallien purkuun, sinulle, joka tarvitset pikaisesti apua työ- tai toimintakykysi vahvistamisessa tai palauttamisessa.

IIC-metodimme kulmakivet, yksilöllinen lähestymistapa ja intensiivimuotoisesti toteutetut muutosta parhaiten ennustavat hoitointerventiot, perustuvat tutkimusnäyttöön.

IIC-metodin elementit ovat

Psykoterapia

Hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmä

Tietoisuustaitoja (mindfulness) vahvistavat menetelmät ja harjoitteet

Psykoedukaatio

Ohjatut ja omatoimiset liikunta-aktiviteetit

Elämykselliset elementit

”Tiesitkö että itse psykoterapiassa kehittyvä reflektiotaito edustaa mindfulness-taitoja parhaimmillaan?”

Kokonaisvaltainen hoito räätälöidään aina yksilöllisesti ihmisen tilanteen mukaan, hänen ehdoillaan ja hänen kokoisekseen. Psykoterapiaa täydentävät myös hyviä elämäntapoja ja -taitoja tukevien rutiinien rakentaminen sekä ohjaus niiden ylläpitämiseen intensiivijakson jälkeen.

Hoidossa pureudutaan oireiden – kuten esimerkiksi uupumuksen tai päihderiippuvuuden – juurisyihin sen sijaan, että tyydyttäisiin hoitamaan pitkäkestoisesti vain itse oiretta.
Intensiivisessä hoitomallissamme päästään välittömästi kiinni muutokseen, ja edistyminen on nopeampaa kuin perinteisessä tavassa toteuttaa terapiaa avomuotoisesti. Kun muutos käynnistetään ympäristössä, josta puuttuvat normaalin arjen häiriötekijät, keskittyminen prosessiin tehostuu ja terapia etenee tasaisesti. IIC-metodi mahdollistaa nopeita muutoksia ja antaa kick-startin pysyvään muutokseen ja onnellisempaan elämään.

Olemme suomalaisen intensiivipsykoterapian edelläkävijä ja luotettava terveydenhuollon kumppani.

Tiedämme ja tunnemme metodimme vahvuudet, mahdollisuudet ja vaikutukset keräämämme datan pohjalta jo yli 250 hoitojaksolta. Ohjaamme asiakkaitamme muutokseen turvallisesti aina ja ainoastaan Valviran rekisteröityjen terveydenhuollon ammattilaisten, psykoterapeuttien, sairaanhoitajien sekä lääkärien ammattitaitoisessa otteessa.IIC-metodin avulla löytyy voima pysyvään muutokseen.

Validoiduilla vaikuttavuuden mittareilla keräämme kokonaisvaltaista tietoa IIC-metodista.
Data perustuu yhteensä 150 hoitojaksolta raportoituihin vastauksiin.

98 %

masennus­oireista normalisoitui jakson aikana

93 %

koki jakson aikana ahdistuneisuutensa lievittyneen

69 %

ahdistuneisuudesta väheni

65 %

masennus­oireista laskivat

60 %

vahvistus subjektiiviseen hyvinvointiin

100 %

NPS®️ eli suositteluindeksi

Huippumyyjä, joka suoritti suorittamista

”Rakastan työtäni. Siksi myös uuvuin siitä.”

Itsensä löytänyt huipputyyppi

Minulla on aina ollut kova tarve todistaa osaamistani, hyvyyttäni, ahkeruuttani ja lahjakkuuttani.

Voimansa takaisin saanut yrittäjä

Vuosien aikana olin käynyt useaan otteeseen oman jaksamiseni kanssa äärirajoilla.

Varma yhteistyökumppani työkykypalveluihin – Estäkäämme yhdessä mielen vahinkojen eskaloituminen 

Terapiatili-rahoituksella

saat joustavasti jopa 12 kk korotonta maksuaikaa muutoksellesi! Meillä voit maksaa myös laskulla tai sinulle sopivissa erissä. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja nopeaa. ​