Henkilöstön hyvinvointi näkyy tuloksessa

– Psykoterapiaratkaisut yrityksille ja organisaatioille

Pysyviä tuloksia työuupumuksen ja muiden psyykkisten ongelmien hoitoon: HouseOfTherapy on kumppanisi mielenterveyttä sekä työkykyä tehokkaasti ja nopeasti palauttavien, uraauurtavien ratkaisujen tuottamiseen.

Sairauspoissaolon hinta

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle Vakuutusyhtiö If:n mukaan keskimäärin 300 euroa.

Työuupumus, burnout, masennus, ahdistuneisuus, addiktiot… Kolmannes sairauspäivärahapäivistä johtuu mielenterveyssyistä.

Mielenterveyden häiriöt ja niistä johtuvat eläköitymiset ovat vakaassa kasvussa. 

Vuonna 2021 jo puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin psyykkisin perustein (Eläketurvakeskus). 

Mielenterveydelliset syyt ovat suurin diagnoosiryhmä, kun tarkastellaan päivärahan saajia sekä korvattujen päivien määrää. 

Mitä kauemmin hoitoon pääsy pitkittyy, sitä pahemmiksi ongelmat voivat kasvaa, ja tällöin tarvitaan järeämpiä hoitokeinoja – eli käytännössä yksilöllistä psykoterapiaa. Riski kokonaan hoidotta jäämiseen ja sen myötä ennenaikaiseen eläköitymiseen kasvaa, kun hoitomotivaatio laskee hoitoon pääsyä odottaessa.

Ratkaisun avaimena on siis terapia.

Mutta…

Terapiaa on kyllä tarjolla ja ratkaisuja onkin etsitty perinteisestä avomuotoisesta lyhytterapiasta. Apua hakevaa vain on harmillisen usein vastassa sisältönsä ja palveluntuottajiensa ammatillisten pätevyyksien hämmentävä viidakko. 

Riskinä on, että
– hoidossa keskitytään ainoastaan työkykyä vaarantavaan oireeseen
– hoito suoritetaan liian kevein hoitomenetelmin
– prosessi kestää liian kauan
– hoidossa huomataan tilanteen vaativan järeämpiä toimenpiteitä, jolloin edessä on uusi, maksullinen hoitokierros.

House of Therapy palvelee juuri silloin, kun hoitoa tarvitaan 

Akuuteissa tilanteissa apua on pystyttävä tarjoamaan nopeasti: meillä laadukkaan psykoterapian pariin pääsee parhaimmillaan samana päivänä. 

Innovatiivisen hoitojaksomme on läpikäynyt jo yli 600 asiakasta, joiden vointia on kartoitettu jakson alussa, sen päättyessä sekä seurantatutkimuksin. Me tiedämme, mikä intensiivipsykoterapian potentiaali on, miten sitä tulee tuottaa laadukkaasti ja mitä sillä saa aikaan.

93 %

koki jakson aikana ahdistuneisuutensa lievittyneen

65 %

masennusoireista laski

100 %

suosittelisi hoitojaksoa

Ei laastarointia

– IIC-metodi pureutuu oireen ytimeen

Individual Intensive Change eli IIC-metodi on kehittämämme holistinen, psykoterapiaan perustuva hoitomalli elämänhallinnan ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Se antaa voimaa ohjaten pysyvään elämänmuutokseen.

IIC-metodi on rakennettu tieteellisen näytön pohjalta ihmisille, jotka 

haluavat apua vaikeiksi koettujen, kriisiytyneiden elämäntilanteiden, tapahtumien tai henkistä pahoinvointia tuottavien oireiden ja haitallisten ajattelu- ja käyttäytymismallien purkuun. 

tarvitsevat pikaisesti apua työ- tai toimintakyvyn nopeassa vahvistamisessa tai palauttamisessa.

Oireen poistaminen on mahdotonta ilman vaikutusta ylläpitävän juurisyyn tunnistamista ja hoitamista. 

Juurisyyn löytäminen on prosessi, joka etenee meillä katkeamattomasti ja ilman häiriötekijöitä oman psykoterapeutin kanssa. 

Terapiassa sairauslomalla – perinteinen vs. IIC-metodi

Esimerkki: Sairauspoissaolokustannukset hoitointervention ajalta

Perinteinen lyhytterapia, 10 istuntoa (à 45 min)*

• Hoitoon pääsyn odotusaika: ? 
• 10 hoitokertaa keskimäärin 1–2 viikon välein
• Kesto yhteensä: 70–140 päivää
• Kustannus: 21 000 – 42 000 €

House of Therapyn IIC-metodi, sisältää 10 istuntoa intensiivipsykoterapiaa (à 45 min)

• Hoitoon pääsyn odotusaika: 0–7 päivää 
• 10 hoitokertaa intensiivijakson aikana
• Kesto yhteensä: 3–10 päivää 
• Kustannus: 900 – 3000 €

*Perustuu vakuutusyhtiö If:n arvioon yhden päivän sairauspoissaolon kustannuksesta työnantajalle (300€) ja edellyttäen, että perinteiseen avomuotoiseen lyhytterapiaan pääsisi yhtä nopeasti kuin HouseOfTherapyn intensiivipsykoterapiaan.

Tie toipumiseen voi siis IIC-metodin avulla alkaa kolmen sairauslomapäivän hinnalla. 

Mitä IIC-intensiivihoitojaksolla tapahtuu?

HouseOfTherapyn tuloksellinen hoitomalli perustuu käänteentekevään, intensiiviseen lyhytpsykoterapiajaksoon tukipalveluineen. 

Hoitosuunnitelma ja hoitojakson pituus ovat aina yksilöllisiä. Valitsemme psykoterapeuttireservistämme asiakkaamme tarpeita parhaiten vastaavan asiantuntijan.

Tehtävämme ei ole ohjeistaa, miten milloinkin kuuluu toimia, vaan auttaa asiakastamme oivaltamaan toimintansa takana olevat juurisyyt ja sitä kautta lähteä kehittämään ratkaisuja haitallisten toimintamallien muuttamiseen.  

Hoidon ajan asiakas asuu uniikissa terapiakartanossamme täysihoidolla: upeissa luonnonmaisemissa sijaitseva kartano tarjoaa täydelliset puitteet pysähtymiseen. 

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Varma yhteistyökumppani työkykypalveluihin – Estäkäämme yhdessä mielen vahinkojen eskaloituminen