Rekisteriseloste HouseOfTherapy Oy

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Seloste on päivitetty 23.6.2022

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi: HouseOfTherapy:n asiakasrekisteri
Yrityksen nimi: HouseOfTherapy Oy
Yrityksen postiosoite: Aurakatu 14 B 12
Yrityksen postinumero: 20100
Yrityksen postitoimipaikka: Turku
Yrityksen Y-tunnus: 2858691-2

Sähköposti rekisterikyselyille: info@houseoftherapy.net

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: HouseOfTherapy:n asiakaspalvelu
Sähköposti: info@houseoftherapy.net
Puhelinnumero, josta tavoittaa arkisin: +358 45 1784588

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään HouseOfTherapy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, tuotteiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja HouseOfTherapy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään HouseOfTherapy:n asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internetpalvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä HouseOfTherapy:n internetsivustojen ja some-kanavien välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute) ja puhelimitse. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, palvelun käytön päättymistiedot sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

Rekisterinpitäjällä noudattaa tietojen tallentamisessa minimointiperiaatetta, jolloin asiakasrekisteriin tallennetaan vain ja ainoastaan asiakkuuden hoitamisen kannalta olennaiset tiedot.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja ja tuotteita tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten. Rekisterinpitäjällä on oikeus asiakkaan kieltäessä tietojensa käsittelyn säästää kuitenkin sellaiset dokumentit, jotka voimassa oleva lainsäädäntö yritystoiminnalta velvoittaa.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/ [1]) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Lisätiedot: info@houseoftherapy.net